ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

            Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”)wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agnieszkę Rurkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą AGNIESZKA RURKOWSKA GAWAGAI STUDIO, ul. Parkowa ¼, 60-775 Poznań (dalej: „Administratora”) moich danych osobowych w celach: związanych z przeprowadzeniem castingu do kampanii reklamowej prowadzonej przez GAWAGAI studio oraz przeprowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko modela w ww. kampanii / związanych z przeprowadzeniem postępowania zgłoszeniowego do Banku Twarzy GAWAGAI.