Kompendium COVID-19

Jak działamy w czasach pandemii

CASTINGI ONLINE
Nie musimy się spotykać w studio. Dla bezpieczeństwa i komfortu Modeli i Produkcji, cały proces castingowy przeprowadzamy zdalnie, bazując na materiałach z naszej bazy lub materiałąch nagranych specjalnie na potrzeby castingu przez Aktora. Recall przeprowadzamy zdalnie, łącząc się z naszego studia.

PROCEDURY FORMALNE
Każdy Model przed zdjęciami ma obowiązek wypełnić ankietę o stanie zdrowia - do wglądu dla Produkcji. Przed zdjęciami przeprowadzamy szczegółowy wywiad i instruujemy Modeli odnośnie procedur na planie.

BADANIA COVID-19
Dbamy o to, żeby nasi Modele trafiali na plan zdrowi!
Oferujemy przeprowadzenie i skoordynowanie badań na obecność COVID-19 lub usługę zabezpieczenia medycznego planu zdjęciowego

SZCZEPIONKI
Jeśli nasz Model jest już zaszczepiony, poinformujemy Cię o tym! Nie zwalnia go to jednak z badań - to Ty decydujesz!

ZASTĘPSTWA
Zabezpiecz produkcję! W razie nagłej choroby Modela, nie odwołuj planu! Wybierz dodatkowego Modela do roli, by mieć zastępstwo - gotowość przyjazdu na plan "na telefon" lub obecność na planie.


Copyrighted Image